MUDr. Eva Sadílková

MUDr. Eva Sadílková

Vzdělání

1988 - 1994
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně
1997
vykonána atestace z pediatrie
2006
specializovaná způsobilost v oboru dětské lékařství,
specializovaná způsobilost v oboru praktické lékařství pro děti a dorost
pravidelná účast na vzdělávacích seminářích a kongresech

Praxe

1994 – 2013
lékař dětského a novorozeneckého oddělení nemocnice v Litomyšli
1996 – 2021
vedení dětské nefrologické ambulance v nemocnici v Litomyšli
2010 – 2013
Ordinace pro děti a dorost MUDr. J. Beňové – asistentka PLDD
1994 – 5/2013
pravidelné služby na dětském oddělení nemocnice Litomyšl, od června 2013 účast na službách dětské LSPP pro oblast Litomyšle a okolí
od 1. 5. 2013
soukromá ordinace PLDD (po MUDr. Beňové)
od 1. 3. 2022
udělení akreditace MZČR k provádění vzdělávání v oboru pediatrie

Zdravotní sestra Hana Průžková

Vzdělání

1983 - 1987
Střední zdravotnická škola Svitavy, obor dětská sestra

Praxe

1987 - 1990
interní oddělení nemocnice Litomyšl
1990 - 2013
dětské oddělení nemocnice Litomyšl
2013 - 2016
neurologické oddělení nemocnice Litomyšl
2016 - 2018
neurologická JIP nemocnice Litomyšl
od 1. 7. 2018
Ordinace pro děti a dorost MUDr. Sadílková